Patiënten met coronasymptomen of verkoudheidssymptomen nemen graag plaats in de wachtzaal links als u binnenkomt. De  grote wachtzaal rechts is voor patiënten zonder coronasymptomen.

Hebt u louter een afwezigheidsattest nodig omwille van isolatie door een covidinfectie, mail dan de juiste data naar info@huisartsentevelde.be.

Hebt u covid en wenst u een afspraak bel dan in plaats van online te boeken.

https://www.testcovidnwvl.be/nl/testen-isolatie-en-quarantaine/

=> is de website met alle informatie over testen, de duur van isolatie en hoogrisicocontacten.

Voor info over vaccinatie:  http://www.laatjevaccineren.be

Algemene info vind je op: https://www.info-coronavirus.be/nl/