Huisbezoeken worden bij voorkeur in de voormiddag voor 10 u. aangevraagd. Dit kan enkel telefonisch op 050/ 27 74 18.

Indien je je naar de praktijk kan verplaatsen, gelieve dan op raadpleging te komen. In de praktijk hebben wij al je medische gegevens en al het nodige materieel ter beschikking.

De huisbezoeken houden we vrij voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of waar de aard van het probleem een huisbezoek noodzakelijk maakt.