ONZE VISIE IN DEZE PRAKTIJK OM EEN ZO GOED MOGELIJKE ZORG TE BIEDEN.

We zijn uw eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Wij streven ernaar om dicht bij
onze patiënten te staan en hen een bereikbare zorg te bieden.
U kan met elke vraag bij ons terecht en wat besproken wordt, is veilig bij ons
(beroepsgeheim).  Eerlijke, open, verstaanbare en respectvolle communicatie tussen
huisarts en patiënt vinden we zeer belangrijk. 

Wij zijn graag uw gids binnen alle delen van de gezondheidszorg We werken nauw samen
met andere zorgverleners in uw buurt en het ziekenhuis. We houden hiervan overzicht via
uw medisch dossier. 

We kijken naar het brede plaatje. We hebben aandacht voor zowel het voorkomen, opvolgen
en behandelen van ziekte als mentaal welzijn met focus op eigen inbreng en
verantwoordelijkheid van de patiënt. We zijn er voor u in elke levensfase, vanaf de geboorte
tot het levenseinde. 

Uw huisarts dat zijn wij, we zijn één team die nauw samenwerken en dagelijks overleggen.
We volgen regelmatig bijscholingen.  We zijn een opleidingsplaats voor toekomstige artsen.
Onze eigen gezondheid is belangrijk en een gezonde arts komt ook de patiënt ten goede. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Medisch

Door met meerdere artsen samen te werken, krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een nieuwe organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft iedere arts ook meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.
Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier. Er is dagelijks praktijkoverleg waarbij we de wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken. Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen...

Praktisch

Je huisarts...

 • Weet raad bij al je gezondheidsvragen;
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten;
 • Onderzoekt, wanneer en waar nodig, je lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor;
 • Gidst je in het ruime aanbod van onderzoeks- en verwijsmogelijkheden . Wanneer naar welk onderzoek of welke specialist, en volgt de verslagen op.
 • Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin
 • Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en doet een borstonderzoek
 • Adviseert je bij de juiste pilkeuze en onderzoekt gynaecologische klachten (waar nodig wordt verwezen naar de gynaecoloog)
 • Onderzoekt en behandelt je zieke baby of kind.
 • Denkt samen met je aan je toekomst: wat kunnen we doen zodat je lang gezond kan leven.
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Geeft je reisadvies.
 • Doet een soa-screening wanneer nodig.
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig.
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, psycholoog, podoloog, kinesist en sociale diensten.
 • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase, en maakt palliatieve (thuis)zorg, het opmaken van een levenstestament… bespreekbaar.
 • Schoolt zich geregeld bij en werkt mee aan wetenschappelijke projecten
 • Behandelt je sportletsels.
 • Doet een preoperatief onderzoek met een ECG= cardiogram indien nodig.
 • Behandelt orthopedische problemen zoals verstuikingen, overbelastingen, spierscheuren en dergelijke
 • Onderzoekt en behandelt oog- en oorproblemen die tot de eerstelijnsgeneeskunde behoren (vreemd voorwerp, oorstop, ontstekingen enz.).
 • Vervangt andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak (bv. bij vakantie van andere huisarts) en stuurt hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt.
 • Blijft de behandelende arts, ook als de patiënt naar het rusthuis verhuist (tenzij te ver gelegen).
 • Steunt je als het moeilijk gaat.

Principieel

Samen waken we over enkele voor ons belangrijke basisprincipes zoals

 • Het rationeel omgaan met medicatie.
 • Enkel handelingen doen/ attesten schrijven die voor ons ethisch, juridisch en deontologisch verantwoord zijn.
 • Gezondheidspolitiek standpunt: ijveren voor een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.