Wij, huisartsen, willen je niet enkel bijstaan bij je ziekte, maar ook in het verbeteren van je gezondheid om zo ziektes te voorkomen. Je gezondheid betekent voor ons niet enkel je lichaam, maar ook je geestelijk goed voelen en in je sociale situatie. Daarom is het voor ons ook belangrijk om te weten wat jij denkt. We willen goed met je kunnen communiceren om zo samen met jou de beste medische beslissingen te maken.

Medisch

Door met meerdere artsen samen te werken, krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een nieuwe organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft iedere arts ook meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.
Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier. Er is dagelijks praktijkoverleg waarbij we de wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken. Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen...

Praktisch

Je huisarts...

 • Weet raad bij al je gezondheidsvragen;
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten;
 • Onderzoekt, wanneer en waar nodig, je lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor;
 • Gidst je in het ruime aanbod van onderzoeks- en verwijsmogelijkheden . Wanneer naar welk onderzoek of welke specialist, en volgt de verslagen op.
 • Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin
 • Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en doet een borstonderzoek
 • Adviseert je bij de juiste pilkeuze en onderzoekt gynaecologische klachten (waar nodig wordt verwezen naar de gynaecoloog)
 • Onderzoekt en behandelt je zieke baby of kind.
 • Denkt samen met je aan je toekomst: wat kunnen we doen zodat je lang gezond kan leven.
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Geeft je reisadvies.
 • Doet een soa-screening wanneer nodig.
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig.
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, psycholoog, podoloog, kinesist en sociale diensten.
 • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase, en maakt palliatieve (thuis)zorg, het opmaken van een levenstestament… bespreekbaar.
 • Schoolt zich geregeld bij en werkt mee aan wetenschappelijke projecten
 • Behandelt je sportletsels.
 • Doet een preoperatief onderzoek met een ECG= cardiogram indien nodig.
 • Behandelt orthopedische problemen zoals verstuikingen, overbelastingen, spierscheuren en dergelijke
 • Onderzoekt en behandelt oog- en oorproblemen die tot de eerstelijnsgeneeskunde behoren (vreemd voorwerp, oorstop, ontstekingen enz.).
 • Vervangt andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak (bv. bij vakantie van andere huisarts) en stuurt hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt.
 • Blijft de behandelende arts, ook als de patiënt naar het rusthuis verhuist (tenzij te ver gelegen).
 • Steunt je als het moeilijk gaat.

Principieel

Samen waken we over enkele voor ons belangrijke basisprincipes zoals

 • Het rationeel omgaan met medicatie.
 • Enkel handelingen doen/ attesten schrijven die voor ons ethisch, juridisch en deontologisch verantwoord zijn.
 • Gezondheidspolitiek standpunt: ijveren voor een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.