Tijdens de consultatie proberen we voldoende voorschriften mee te geven tot aan de volgende controle. Een telefonische vraag om voorschriften tussendoor wordt zo overbodig.
Voor het invullen van formulieren en attesten zijn informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen.
Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Attesten en voorschriften uitschrijven zonder consultatie zijn onwettelijk. Maak dus een afspraak.